IBW Nieuws

Corona

Raadsvergadering woensdag 18 maart afgelast

Vanwege het landelijke advies om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de raadsvergadering van woensdag 18 maart niet door. Er staan geen onderwerpen op de agenda van deze raadsvergadering die niet uitgesteld kunnen worden naar een later moment.

Het gemeentehuis van Westvoorne is i.v.m. het coronavirus van 17 maart t/m 6 april gesloten.

Het ServicePunt, Burgerzaken en WIS (Werk, Inkomen en Service) zijn alleen op afspraak geopend tussen 09.00 en 12.00 uur.
De Milieustraat is ook gesloten. Hiervoor geldt dat voor dringende gevallen, een afspraak gemaakt kan worden via het ServicePunt ( 14 0181).
Het Woonbedrijf is alleen telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken via (0181) 40 80 52.

Kijk hier voor meer informatie: www.westvoorne.nl/corona.

 

 

Badstrand Rockanje niet genomineerd voor Blauwe Vlag

12 februari 2020

Badstrand Rockanje niet genomineerd voor Blauwe Vlag  

Op het Badstrand Rockanje zal dit jaar geen Blauwe Vlag te zien zijn. Jaarlijks wordt het badstrand gekeurd op tweeëndertig criteria, waaronder de zwemwaterkwaliteit, de mate waarin het strand schoon is, of er voldoende afvalbakken zijn, de aanwezigheid van reddingsmaterialen enzovoort. Het Badstrand Rockanje is op alle criteria positief beoordeeld behalve de zwemwaterkwaliteit. Deze kreeg de waardering ‘goed’. Om een Blauwe Vlag te krijgen, had de waardering ‘uitstekend’ moeten zijn. Wel is de Quality Coast Platinum Award toegekend voor duurzaam toerisme in de gemeente.

Wethouder De Graad van de gemeente Westvoorne: “We vinden het bijzonder jammer dat we niet worden voorgedragen voor de Blauwe Vlag 2020. Het zou voor ons de 21e keer zijn dat we de vlag konden hijsen. We hechten veel waarde aan de keuring van de Blauwe Vlag organisatie. Het is belangrijk dat ons zwemwater goed in de gaten wordt gehouden. We blijven ons ondertussen inzetten voor een schoon, heel en veilig strand.”

Zwemwaterkwaliteit
Het ontbreken van de Blauwe Vlag in 2020 betekent niet dat het zwemwater bij het Badstrand niet veilig is om in te zwemmen. National Operator Erik van Dijk van Blauwe Vlag Nederland: “Badstrand Rockanje heeft de zwemwater classificatie ‘goed’. Voor een Blauwe Vlag is de classificatie ‘uitstekend’ vereist. De waterkwaliteit is dus zeker goed genoeg om in te zwemmen. De kwaliteit van het water wordt bovendien zorgvuldig in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, zij testen het zwemwater minimaal één keer per maand.”

Onderzoek

Er zijn meer gemeenten waar de waterkwaliteit onder druk staat. Om gezamenlijk tot oplossingen te komen en ervaringen te delen zal de gemeente Westvoorne deelnemen in een werkgroep waarin verschillende gemeenten, Rijkswaterstaat en KIMO (de milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten), zoeken naar oplossingen voor de waterkwaliteit die onder druk staat.

 

 

Gemeenteraad Westvoorne bespreekt gemeentelijke herindeling

12 februari 2020

Gemeenteraad Westvoorne bespreekt gemeentelijke herindeling

Op 19 februari bespreekt de gemeenteraad van Westvoorne de mogelijke gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Dit doet zij op basis van de Eindrapportage Bestuurlijke Toekomst Westvoorne die de raadscommissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne heeft opgeleverd.
Deze commissie adviseert om over te gaan tot een herindeling met Brielle en Hellevoetsluis.

De gemeenteraad bespreekt op 19 februari dit advies en de aanbevelingen die worden genoemd in de Eindrapportage. Het debat gaat onder meer over de volgende aanbevelingen:
- het behouden van de kwaliteiten van de gemeente Westvoorne (woonkwaliteit, landschap, natuurwaarden en rust en ruimte);
- het behouden van de lokale identiteit en de korte lijnen naar bestuur en organisatie;
- een verbeterde (kwalitatief en qua snelheid) persoonsgerichte moderne dienstverlening aan de inwoners in de kernen, zeker als het zorgvoorzieningen betreft;
- een samenhangend woningbouwprogramma voor Voorne dat maximale kansen creëert om demografische ontwikkelingen positief te beïnvloeden;
- de impuls die gegeven kan worden aan een gezamenlijke ontwikkeling van de drie organisaties van de huidige drie gemeenten tot een nieuwe toekomstbestendige organisatie.
Dit alles om de fusie met Brielle en Hellevoetsluis tot een succes te maken. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op 19 februari bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis in Rockanje. U kunt de vergadering ook live volgen via de website www.westvoorne.nl onder de knop ‘Raad in Beeld’. De vergadering start om 20.00 uur, de Eindrapportage wordt besproken tijdens agendapunt 11.

Meer informatie over de opdracht, de aanpak, het doorlopen traject, de afstemming met partners, de inventarisatie van opgaven, de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling, mogelijke alternatieve keuzes en het eindadvies vindt u in de Eindrapportage Bestuurlijke Toekomst Westvoorne. Deze kunt u inzien op www.westvoorne.nl/BTW

Facebook