Partij programma 2018-2022

Samen sterk voor Westvoorne
 2018-2022

 

Vanaf nov 2022 zal deze partij opgaan

in Inwonersbelang Voorne.

 
Behoud van het karakter en de leefbaarheid van onze gemeente

De basis van al onze activiteiten voor de inwoners en voor Westvoorne  

Dienstverlening op maat

 • Serviceniveau hoog, op het gemeentehuis, digitaal, op afspraak en op locatie
 • Goede toegankelijke dienstverlening voor individueel maatwerk in zorg en welzijn

Goede (sport)voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven

 • Sport en verenigingsleven als pijlers van de samenleving 

Een goede, veilige en duurzame leefomgeving

 • Groen en kleur in de wijken, schoon-heel-veilig als basiswaarde voor de buitenruimte
 • Speelvoorzieningen in de wijken behouden
 • Verbeteren van verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid
 • Bij alle ontwikkelingen duurzaamheid betrekken  

Participatie, inwoners centraal, niemand staat aan de kant

 • Een ruimhartig sociaal beleid voor degenen die daarop zijn aangewezen
 • Participatie is wederkerig, eigen kracht als basis
 • Samenspraak met en inspraak door omwonenden bij projecten en wijkwerkzaamheden
 • Een betrouwbaar herkenbaar gemeentebestuur in dialoog met de bevolking

Activiteiten voor onze jongeren

 • Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • Onderwijs: Daar word je beter van!
 • Onze accommodaties en sportverenigingen de basis voor activiteiten voor de jeugd

Seniorenbeleid op maat

 • Aandacht voor wonen, zorg en gezondheid
 • Ondersteuning bieden waar dat nodig is en senioren activeren via het welzijnswerk en zorgpartners.

Ruimte voor Economie

 • Een gevarieerd en goed bereikbaar winkelbestand
 • Een goed woon-, leef- en werkklimaat voor inwoners en ondernemers

Promotie Badplaats en Evenementen

 • Verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie
 • De ligging aan het Noordzeestrand, ons unieke duingebied, het Oostvoornse Meer en Brielse Meer, onze evenementen, verblijfsaccommodaties en onze prachtige natuur goed in beeld brengen, op Voorne- Putten, in onze nabije regio, nationaal en internationaal.

Samenwerking in de regio

 • Samenwerken met behoud van de eigen identiteit van Westvoorne
 • Ambtelijke fusie tot stand brengen en verstevigen van de bestuurlijke samenwerking van de 3 gemeenten op Voorne.
 • In november 2022 zal Westvoorne opgaan in Voorne aan Zee.

Financiën op orde

 • Terughoudendheid bij lastenverhoging en een realistische en efficiënte gemeentelijke bedrijfsvoering

Inwonersbelang Westvoorne is er voor alle Westvoornaars.

Samen met u blijven we ons inzetten voor een gemeente waarin het voor iedereen prettig wonen is en waar iedereen respect voor elkaar heeft en respect krijgt.

Wij steken onze energie in Westvoorne omdat we Westvoorne een prachtige gemeente vinden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Dat willen wij graag zo houden. U toch ook?

Wij willen ook in de komende raadsperiode graag uw politieke vertegenwoordiger zijn om deze speerpunten en doelstellingen voor u te realiseren.

-------------------------------------------------

Klik hieronder op ons Logo om het volledige Partij progamma 2018-2022 te downloaden